Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Diumenge, 24 de setembre de 2023 | 18:30 |

Transparència La Xarranca

Imatge CAE


La Xarranca, Fundació socioeducativa privada, per la seva condició de fundació, perceptora de subvencions públiques i proveïdora de serveis a administracions públiques, té obligacions de transparència derivades de diferents normatives, com ara:


  • La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern


  • La Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

 

  • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
     


La informació i documentació que s'adjunta en aquest apartat té com a finalitat complir amb aquest requisit legal.Informació actualitzada: juny 2022

Propera actualització: juliol 2022

Tipologia entitat segons Pla Comptable: Entitat de dimensió reudiïda


Tipologia d'entitat segons Ordre Jus 152/2018: Entitat de dimensió reduïda que percep fons públics

 


Informació institucional i organitzativa


 

 Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial


   • Inventari del patrimoniGestió administrativa
  • Convenis amb l'AdministracióActivitat