Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dimarts, 18 de gener de 2022 | 14:18 |

Rendició anual de comptes

 

 

La Xarranca, Fundació socioeducativa privada, pel fet de tractar-se d’una fundació, elabora anualment una memòria econòmica com a compliment de les obligacions de rendició de comptes establertes en els articles 9 i 10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Aquesta memòria, conjuntament amb la memòria anual d'activitats, es presenta al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.
 

 

La Fundació La Xarranca ha fet efectiva la rendició de comptes corresponent a l'any 2020 en data 06/07/2021

 En paral·lel, també es presenta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària tota la informació detallada a l’article 3 del Real Decerto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

 

 

La Fundació La Xarranca va presentar la memòria econòmica corresponent a l'any 2020 en data 26/07/2021.