Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Diumenge, 24 de setembre de 2023 | 18:57 |

Modalitats i condicions d'inscripció

 

 

Les inscripcions a les activitats formatives del CAE només es poden fer On-line.

 

 

 • Es recomana comprovar prèviament al web la Programació formativa o bé telefonar al CAE per confirmar que hi hagi places disponibles al curs que us voleu inscriure.
 • Cal emplenar el formulari d’inscripció on-line que hi la pàgina informativa de cada curs.

 • Els pagaments es poden fer:

- en efectiu a la secretaria del CAE

- amb targeta de crèdit a la secretaria del CAE

- amb transferència bancària al compte de BBVA amb IBAN ES66 0182 4131 6302 0228 3842. En aquest cas cal indicar el codi del curs i el nom de la persona inscrita i fer arribar el comprovant de l’ingrés a la secretaria del CAE

 

 • Si passats 3 dies no s'ha formalitzat el pagament la inscripció quedarà anul·lada.
Condicions generals de matriculació a cursos i activitats formatives del CAE
 

 • Les places als cursos i monogràfics són limitades i es cobriran per rigorós ordre de pagament.
 • Les baixes que es produeixen un cop començat el curs o que es comuniquen dins els tres darrers dies laborables anteriors a l’inici del curs no tenen dret a cap mena de retorn de la matrícula.
 • En el cas de baixes que es comuniquin entre els 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs i els tres darrers dies laborables anteriors a l’inici del curs, el CAE retindrà en concepte de despeses de gestió el 20% de l’import total de la matrícula, en el cas de cursos de 30 o més hores, o de 10,00 euros, en el cas de monogràfics.
 • El CAE es reserva el dret d’anul·lar un curs o monogràfic si les inscripcions no arriben als mínims establerts. En aquest cas es retornarà la totalitat de la matrícula.
 • Per obtenir el certificat del curs cal tenir una assistència mínima del 75% (excepte cursos Monitor/a i Director/a)
Condicions de matriculació específiques per a cursos de Monitor/a i Director/a d’Activitats de Lleure

 

 • Els cursos de Monitor/a i Director/a d’Activitats de Lleure es planificaran i desenvoluparan d’acord amb el que s’estableix a:

 

Decret 213/1987, de 9 de juny, sobre reconeixement d'escoles d'educadors en el lleure infantil i juvenil

ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

 

 • La inscripció al curs inclou la participació a la totalitat de l’etapa lectiva, la gestió documental i el seguiment de l’etapa de pràctiques, i la tramitació de títol si s’escau.
 • Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 

Tenir una assistència mínima del 85% de cadascun dels mòduls formatius i de la totalitat d’hores de l’etapa lectiva.

Haver obtingut una qualificació d’apte en cadascun dels mòduls formatius del curs, havent superat les diferents proves d’avaluació.

Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la idoneïtat per complir la tasca d’educador/a com a Monitor/a o Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.

Haver obtingut una qualificació d’apte de la memòria de pràctiques.

 

 • L’alumne/a es compromet a no portar ni consumir begudes alcohòliques ni altres substàncies addictives a les sortides programades dels cursos de Monitor/a i Director/a, com a mostra de coherència amb la tasca educativa que posteriorment haurà de desenvolupar com a Monitor/a i/o Director/a d’activitats de Lleure amb infants i joves menors d’edat.
Altres informacions legals

 

 • A la secretaria del CAE, teniu a la vostra disposició fulls de reclamacions i fulls de suggeriments.
 • S’informa que durant la realització del curs es podran fer fotografies que podran ser publicades a la web o en altres elements de difusió del CAE, incloses les xarxes socials. Si algú no hi vol sortir, ho haurà de comunicar per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08240 Manresa o a cae@cae.cat.
 • D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals que faciliteu s'inclouran en el fitxer informatitzat "BDDCAE", del qual el CAE n'és el responsable, amb la finalitat d'efectuar-ne la gestió acadèmica, informar de les nostres activitats i, si s'escau, cedir-les a organismes per a l’obtenció de titulacions oficials. Si voleu accedir-hi, oposar-vos, rectificar o cancel·lar qualsevol dada, podeu adreçar-vos per escrit al CAE, plaça del Milcentenari, s/n 08240 Manresa o a cae@cae.cat.