Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Diumenge, 24 de setembre de 2023 | 19:07 |

Educació Inclusiva: Dislèxia (FRM23135)

                                         

OBERT

 


Codi: FRM23135

Dates: De l'11 al 25 de novembre de 2023

 

Format: 100% ONLINE

Durada: 20 hores

 • 10 hores de videoconferència
 • 10 hores treball autònom (Moodle)


Horari: Dissabtes 11 i 18 de novembre de 9.30h a 12.30h i dissabte 25 de novembre de 9h a 12h

 

A càrrec de:

 • Anaïs Rodriguez Ruiz. Psicòloga amb Postgrau de Logopèdia. Consultora de la UOC en el Màster de Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del llenguatge


Adreçat a:

 • Educadores
 • Mestres
 • Monitores
 • Persones que intervenen amb infants amb dislèxia


Preu: 65€

 

Reconeixement: Els/les alumnes participants rebran un diploma expedit pel CAE

 

 
Objectius:

 • Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes amb dislèxia i aplicar estratègies d’intervenció
 • Reconèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de similars
 • Conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els concep-tes de dislèxia, disgrafia i disortografia


Continguts:

 • Conceptualització: Dislèxia, Disortografia i Disgrafia.
 • Coneixements previs: bases neurològiques i processament psicolingüístic.
 • Descripció del perfil de dificultats.
 • Diagnòstic de la Dislèxia.
 • Procés d’avaluació.
 • Criteris diagnòstics.
 • Informe psicopedagògic.
 • Repercussions emocionals.
 • Diferents contextos de desenvolupament.
 • Motivació i autoconcepte.
 • Com s’ensenya a llegir i a escriure
 • Intervenció en Dislèxia.
 • Comencem la intervenció (atenció precoç).
 • Intervenció segons el component afectat.
 • Intervenció segons diferents programes.
 • Adaptem els recursos que tenim.
 • Creació de recursos específics.
 • Cerca de recursos adequats.
 • Estudi de casos.

 

 
Promou: CAE

Amb el suport de:

 • Ajuntament de Manresa