Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dissabte, 2 de desembre de 2023 | 12:02 |

Manresa 1724. Com s'hi juga?

Imatge CAE

 

 

 

Versions del joc


El joc permet escollir entre dos nivells de dificultat/complexitat:


versió infantil (a partir de 6-7 anys): és una versió simplificada per aprendre fàcilment el joc. Recomanada a les primeres partides o als jugadors/es poc avesats als jocs de taula. Es juga sense els privilegis. En aquesta versió podeu saltar-vos el text dels requadres grisos de les instruccions.


versió completa (a partir de 10 anys): recomanada a jugadors/es més avesats als jocs de taula. Si jugueu a aquesta versió heu de llegir la totalitat de les regles, inclòs el text marcat en cursiva i verd.Què hem de preparar per jugar?

 

Repartiu una carta d’estament a cada jugador/a a l’atzar. És recomanable que cada jugador/a segui davant de la zona de la ciutat que li correspon.

  • Poseu el tauler de joc al centre de la taula.
  • Col·loqueu les cartes de recursos al costat de l’indret de producció corresponent (pedra al Collbaix, sal a Cardona, aigua al Pont Vell i fusta al Suanya).
  • Situeu els daus de desgràcies al costat de l’indret de producció corresponent (esfondrament a Cardona, sequera al Pont Vell i incendi al Suanya).
  • Cada jugador/a agafa les tres cartes de reconstrucció i els dos treballadors, corresponents al seu estament.
  • Només en la versió completa, cada jugador/a agafa la carta de privilegi corresponent al seu estament i el jugador/a que juga amb els pagesos s’emporta els dos treballadors de color negre. A més a més, es deixa la carta d’estendard al costat del taulell, visible per a tots els jugadors/es.
  • Per sorteig escolliu el jugador/a que inicia la partida i rep la carta de jugador/a inicial.
  • En el cas que jugueu la versió infantil o bé amb menys de 4 jugadors/es, guardeu el material sobrant a la capsa .

 

 


Com es juga?

La partida consta de diferents rondes de joc fins que un jugador/a aconsegueix completar els seus objectius de reconstrucció. Cada ronda es compon de les següents fases:


1. PREPARACIÓ: Els treballadors s'ordenen i fan cua per començar la feina.
2. ORDRES DE TREBALL: Els treballadors surten de la ciutat per aconseguir recursos i privilegis.
3. PRIVILEGIS: Els jugadors/es utilitzen els privilegis que tenen.
4. PRODUCCIÓ: Després de tirar els daus de desgràcies els jugadors/es obtenen els recursos naturals que produeixen els seus treballadors.
5. RECONSTRUCCIÓ: Els jugadors/es edifiquen la seva zona si disposen dels recursos suficients.

 


1. Preparació

 

El tauler d’ordre permet organitzar l’ordre en què els treballadors sortiran a buscar recursos naturals i privilegis. El jugador/a inicial col·loca els seus dos treballadors a les dues caselles de la zona 1. Després, en el sentit de les agulles del rellotge, el segon jugador/a col·loca els seus treballadors a la zona 2, i així successivament.


Només en la versió completa, si algun jugador/a en la ronda anterior ha aconseguit el privilegi de l'hereu, col·loca el treballador negre a la casella superior del tauler d'ordre.

 


2. Ordres de treball

 

Seguint el sentit de la fletxa del tauler d’ordre, els jugadors/es aniran col·locant els seus treballadors en qualsevol casella del tauler de joc, sempre que no estigui ocupada per un altre treballador.


Caselles de recursos: Hi ha quatre indrets que produeixen recursos naturals: el Suanya (fusta), Cardona (sal), el Pont Vell (aigua) i Collbaix (Pedra). A cada indret hi ha dues caselles que permeten obtenir 2 i 1 recursos respectivament

Caselles de privilegi (només per a la versió completa): Els treballadors també es poden col·locar en qualsevol casella de privilegi dels jugadors/es que intervenen en la partida. En aquest cas, el jugador/a propietari del treballador agafa la carta de privilegi obtinguda. El privilegi es jugarà a la fase següent.


En partides de dos o tres jugadors/es, només s’utilitzen els privilegis dels estaments presents a la partida i, per tant, no es poden col·locar treballadors sobre les caselles dels estaments que no juguen.

 


3. Privilegis (només per a la versió completa)


Començant pel jugador/a inicial i en sentit de les agulles del rellotge, es juguen els privilegis que cada jugador/a ha aconseguit en la fase anterior. Si a un jugador/a no li han pres el seu privilegi, té dret a utilitzar-lo.

PRIVILEGIS


Compra anticipada (burgesos). Permet obtenir recursos pagant-los per endavant. Qui juga el privilegi escull un treballador d’un altre/a jugador/a que estigui en una casella de recursos, posa la carta de compra anticipada al costat i paga al propietari del treballador tants recursos -del tipus que vulgui- com els que pot produïr la casella (1 o 2). A la fase de producció, tots els recursos que aconsegueixi aquest treballador se’ls quedarà el jugador/a que ha jugat el privilegi.


Bonança (canonges). Les oracions i pregàries poden afavorir una producció extraordinària. Qui juga el privilegi posa la carta de bonança sobre un dels tres indrets que produeixen recursos naturals que poden patir desgràcies (Cardona, el Pont Vell o el Suanya). A la fase de producció el dau corresponent a aquest recurs es tirarà dues vegades i permet d'acumular la producció de les dues tirades.


Protecció militar (militars). Els soldats garanteixen la producció de recursos. Qui juga el privilegi posa la carta de Protecció militar en un dels tres indrets que produeixen recursos naturals que poden patir desgràcies (Cardona, el Pont Vell o el Suanya). Durant la fase de desgràcies, els treballadors d’aquesta zona no es veuran afectats per les tirades negatives del dau.


Hereu (pagesos). Permet tenir un treballador addicional a la següent ronda. Qui juga el privilegi agafa un dels dos hereus disponibles (figura negra), que podrà utilitzar durant la ronda següent com a tercer treballador per aconseguir recursos naturals o bé privilegis.4. Producció


En aquesta fase es resolen d’un a un els quatre indrets de producció: Collbaix (Pedra), Cardona (sal), el Pont Vell (aigua) i el Suanya (fusta). A cada indret, el jugador/a inicial tira el dau de desgràcies corresponent: pedra (no té dau), sal (1 esfondrament de galeries / 5 sal), aigua (2 sequeres / 4 aigües), fusta (3 incendis / 3 fustes).


Si no apareix cap desgràcia els jugadors/es obtenen els recursos que produeixen els treballadors. En cas contrari, l’indret no produeix i cap jugador/a obté cap recurs. Una vegada produïts els recursos, es retiren els treballadors del tauler i es resol el següent indret.


Només en la versió completa, s’han de tenir en compte els efectes dels privilegis de bonança (doble tirada de dau d’una indret), protecció militar (el dau no afecta a un indret) o compra anticipada (els recursos d’un treballador els obté qui juga el privilegi).5. Reconstrucció


Començant pel jugador/a inicial i en sentit de les agulles del rellotge, els jugadors/es que tinguin els recursos necessaris per completar la següent fase de construcció, posen la carta al tauler amb el revers cara amunt i retornen les cartes de recursos utilitzades a la pila corresponent.


Les fases de reconstrucció han de jugar-se en ordre (I, II, III) i només se’n pot jugar una a cada ronda.


Només en la versió completa, es retornen les cartes de privilegi a cada jugador/a propietari que les deixen visibles sobre la taula, davant seu.

Un cop acabada la ronda, i seguint l’ordre de les agulles del rellotge, es passa el marcador de jugador/a inicial al següent jugador/a, que encetarà una nova ronda.

Només en la versió completa, es juga amb una quarta missió de construcció -l’estendard- que és comuna per a tots els jugadors/es.Quan s’acaba i qui guanya?


La partida s’acaba a la ronda en què un jugador/a aconsegueix completar les tres fases de reconstrucció del seu estament (o quatre en la versió completa).


Guanya la partida el jugador/a que ha finalitzat totes les seves fases de reconstrucció. En cas d’empat, guanya el jugador/a amb més cartes de recursos a la mà. Si persisteix l'empat, el jugadors/es comparteixen l’honor de portar l’estandard.