Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Diumenge, 24 de setembre de 2023 | 20:53 |

Tu pots participar al CAE

Imatge CAE

 

El CAE i la Fundació la Xarranca ofereixen moltes possibilitats de participació i de col·laboració a totes persones interessades en els àmbits de l’educació en el lleure, el joc, la dinamització sociocultural i comunitària i la intervenció amb infants i joves.

A continuació us detallem les característiques particulars bàsiques de cada tipus de participació.


 

 • Socis i sòcies

 

Poden ser socis i sòcies del CAE aquelles persones interessades en les finalitats de l'associació.

Els socis i les sòcies són el grup de persones amb una major interès i implicació en l’existència i el correcte funcionament de l’associació. Això es concreta amb el seu compromís de participació activa en els espais de debat i de decisió de l’entitat -assembles, pacs i/o equip directiu- i en algun dels equips de treball de l’entitat. De totes maneres, també es contempla la possibilitat que, socis o sòcies amb una important trajectòria dins l’entitat i dins dels equips de treball, mantinguin la condició aquesta condició sense participar en cap equip.

Les persones interessades a ser socis ho han de demanar a través d’una petició escrita dirigida a l'Equip Directiu de l’entitat. L’acceptació dels socis o sòcies es fa a les assemblees.

 

Tipus de participació: voluntària / no retribuïda


 

 • Col·laboradors i col·laboradores


Els col·laboradors i col·laboradores són persones que estan interessades en alguna de les línies de treball o en alguna de les activitats de l’entitat. Aquesta col·laboració es concreta en la seva participació, d’una manera estable i continuada, en algun dels equips de treball o comissions de l’entitat.

Les persones que vulguin ser col·laboradors o col·laboradores ho han de comunicar a l’equip en el qual volen participar: club del joc, esplais, Moguda a l’Agulla, Setmana de Jocs al Carrer...
  

Tipus de participació: voluntària / no retribuïda


 

 • Voluntaris i voluntàries

 

Els voluntaris i voluntàries són persones que col·laboren puntualment en l’execució d’alguna de les activitats del CAE, desenvolupant algunes de les tasques que se’n deriven: muntatge i desmuntatge, monitoratge d’activitats o de tallers, fotografies, informació... D’entrada no és previst que participin en l’organització global de l’activitat, ja que en aquest cas es considerarien col·laboradors/es.

La voluntat del CAE és crear una borsa de persones interessades a les quals se les anirà informant de les activitats que s’organitzen i de les necessitats de voluntaris i voluntàries que se’n deriven.

Les persones interessades en ser voluntàries ho han de comunicar per escrit a través del formulari adjunt.

 Tipus de participació: voluntària / no retribuïda

 


 • Servei Voluntari Europeu

 
El programa Servei Voluntari és una de les accions del programa comunitari Joventut en Acció que té com a objectiu promoure la participació dels joves en les diferents formes d'activitats de voluntariat, dins i fora de la UE. Des de l'any 2007, el CAE és una entitat d'acollida de joves de la resta de la UE a través d'aquest programa.

 

Els/les joves col·laboren en alguna de les activitats i/o serveis del CAE amb una dedicació setmanal prèviament establerta i, a  canvi, la seva estada a Manresa està finançada a través d'aquest programa.


Les persones interessades en ser voluntàries han de gestionar la seva petició a través dels mecanismes establerts pel Programa Servei Voluntari Europeu.

 


Tipus de participació: voluntària / no retribuïda / subvencionada per la UE.


 

 • Alumnes en pràctiques formatives

 

El CAE i la Fundació La Xarranca tenen establerts convenis i acords estables de col•laboració amb diferents centres educatius per acollir alumnes que han de desenvolupar el seu període de pràctiques.

En aquest sentit destaquem: 

 • UAB. Facultat de Ciències de l’Educació. Pràcticum de Pedagogia i Educació Social.
 • IES Guillem Catà. Manresa. Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural.A part d’aquests convenis estables, l’entitat també ofereix la possibilitat d’acollir alumnes en pràctiques d’altres itineraris formatius: 

 • Batxillerat. Estades en empreses.
 • Monitors/es d’activitats de lleure. Període de pràctiques
 • Directors/es d’activitats de lleure. Període de pràctiques

 

Tipus de participació: No retribuïda
  • Persones que fan arribar les seves opinions, valoracions...

 

També es pot participar al CAE, simplement fent-nos arribar les teves opinions, els teus suggeriments, les teves crítiques, les teves idees... Segur que ens ajuden a millorar les nostres activitats i els nostres serveis.

 

Si vols guardar l'anonimat, modifica les dades de contacte.

 

Accés a formulari de contacte