Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Diumenge, 24 de setembre de 2023 | 19:42 |

2. Documentació requerida i presentació de sol·licituds

 

 

Dates

 

Des de les 9h del matí del dia 7 de novembre fins les 23:59 del dia 20 de novembre de 2022. 

*El termini és el mateix per les sol·licituds telemàtiques com les presencials.

 

Forma de presentació
 
 
  • PRESENCIALMENT: a les oficines del CAE - La Xarranca (Plaça del Milcentenari, s/n, de Manresa) de dilluns a divendres, de 09h a 14h i de 16 a 18:30h, i els dissabtes de 10h a 13:30h
  • ONLINE: Mitjançant el formulari disponible en aquest enllaç (Tota la documentació caldrà adjuntar-la en el mateix formulari)

*No s'acceptarà entrega de documentació per correu electrònic

 

Documentació obligatòria a presentar

 

  • Formulari de presentació de la sol·licitud (Només en les sol·licituds presencials i amb tots els camps emplenats) 
  • Fotocòpia del DNI vigent 
  • CV actualitzat 2022
  • Certificat negatiu de delictes sexuals (amb data del 2022)

 

 

La presentació d'aquesta documentació és IMPRESCINDIBLE per poder donar per vàlida la sol·licitud. En cas que no es presenti no s’acceptarà la sol·licitud o es donarà per desestimada.

 

 

En el cas de les sol·licituds presentades online, tota la documentació caldrà adjuntar-la en el mateix formulari. No cal entregar cap document presencialment.

 

 

 

Documents per acreditar mèrits

 

 

La puntuació dels diferents criteris de selecció només es farà a partir de la documentació acreditativa que es presenti:

  • Fotocòpia de les titulacions i formacions detallades al CV i que són puntuables segons els criteris de selecció
  • Contractes laborals o certificats acreditatius de l’experiència professional i/o voluntària (no es tindran en compte els períodes de pràctiques relacionats amb les titulacions que s'acreditin).
  • Informe de vida laboral si s’acredita experiència laboral

 

En el cas de les sol·licituds presentades online, NO s’ha de presentar cap document presencial. Tota la documentació caldrà adjuntar-la en el mateix formulari

 

 

 

 


 

Preguntes freqüents 

 

 

Com puc obtenir el número d’afiliació a la seguretat social?


Cal sol·licitar-lo personalment a la Tresoreria de la Seguretat Social. Oficina de Manresa: Carrer de Sant Fruitós, 1, Manresa. Horari de 9 a 14h.

 


Com puc sol·licitar el certificat negatiu de delictes sexuals?


Cal sol·licitar-lo al Ministerio de Justicia. Es pot fer de manera telemàtica de diverses maneres, entre altres:


1. A través de la signatura digital (que es pot tramitar utilitzant l’idCAT). Podeu trobar un manual aquí


2. A través del codi PIN del vostre DNI. Caldrà sol•licitar el PIN a les dependències de la Policia Nacional (Carrer de Soler i March, 5 de Manresa) i mitjançant un lector de DNI es podrà descarregar el certificat.

 


Què és el número IBAN?

 

El codi IBAN serveix per identificar a nivell internacional un compte bancari. El seu nom ve de les sigles en anglès de la norma IBAN (Internacional Bank Account Number), la qual va néixer perquè els les entitats financeres puguin automatitzar fàcilment les transferències entre bancs de la Unió Europea.

El codi IBAN és un codi que porta 4 caràcters inicials -codi del país (dígits ES en el cas de l'estat) + codi de control (2 dígits)- i a continuació 20 caràcters que identifiquen el compte. Exemple: ES99 1465 0100 7220 3087 6293.

 


Si no tinc cap titulació que puntuï mèrits, em puc presentar igualment?


Sí, et pots presentar a l’oferta de feina però no tindràs puntuació en aquest apartat.

 

 

Si no tinc experiència, em puc presentar igualment?


Sí, et pots presentar a l’oferta de feina però no tindràs puntuació en aquest apartat.

 


Si sóc menor d’edat, em puc presentar a l’oferta de feina?

 

Un dels requisits indispensables per presentar-se al procés de selecció és tenir 18 anys complerts el dia 7 de novembre de 2022.

 


Si tinc un certificat de discapacitat, l’he d’aportar?


Tot i que no puntua en el procés de selecció, si tens un certificat de discapacitat el pots aportar amb la teva documentació personal.
 


Si tinc el DNI caducat, em puc presentar?


Un dels requisits indispensables per presentar-se al procés de selecció és tenir el DNI en vigor.

 


Si tinc el resguard d’un títol universitari o de cicle formatiu, em serveix com a documentació acreditativa?


Sí, els resguards de títols serveixen per acreditar les formacions finalitzades i tenen la mateixa validesa que el títol.

 


Pot venir algú altre a presentar la documentació per mi?


Sí, pot entregar la documentació qualsevol persona sempre i quan aquesta estigui signada per la persona que s’inscriu en el procés de selecció. També pots presentar la teva candidatura a través d'aquest formulari
 


Puc entregar la documentació fora de termini?


No, només s’acceptaran aquelles sol·licituds entregades dins el termini establert.

 


Què passa si no puc treballar tots els dies?


Un dels requisits indispensables per participar al procés de selecció és tenir disponibilitat per treballar del 27 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020. Si no tens disponibilitat no podràs ser contractat.

 


Com puc entregar la documentació si no puc venir presencialment?

Pots presentar la sol·licitud en la modalitat online a través d'aquest formulari

 


Com puc obtenir el document de la vida laboral?

El pots obternir a través de la web de la seguretat social clicant AQUÍ

 


Puc afegir documentació un cop ja he presentat la meva candidatura?


L’entrega de documentació es farà en una única vegada. Així doncs, un cop presenetada la sol·licitud ja no podràs incloure més documentació.

 

Si he presentat la sol·licitud en la modalitat Online, he de presentar alguna altra documentació presencialment?

 

No cal que entreguis res més. La documentació que es tindrà en compte a l'hora de valorar els teus mèrits és la que hagis adjuntat en el formulari online.