Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Diumenge, 24 de setembre de 2023 | 20:18 |

1. Informació Inicial. Oferta de treball i criteris de seleccióa) Oferta de treball

 

Lloc de treball

Monitor/a Campi qui jugui

 

Places ofertades

 

50

 

Calendari de treball

Del 27 de desembre de 2022 al 4 de gener de 2023 + reunió informativa prèvia el dia 21 de desembre 2022 a les 19:30h al centre cívic Joan Amades (Manresa) (assistència obligatòria)

Horari

27 de desembre de 2022: de 10 -14h i de 15.45 – 20.45h
28, 29, 30 i 31 de desembre de 2022 i 1, 2 i 3 de gener de 2023: de 15.45 – 20.45h
4 de gener de 2023: de 15.45h - 22:15h

Retribució

 

462,99 euros/bruts (pagues extres incloses)

 

Conveni de referència

 

Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

 

Requisits imprescindibles
 
 • Tenir 18 anys complerts a dia 7 de novembre de 2022
 • Tenir disponibilitat per poder treballar tots els dies i hores indicats
 • Tenir disponibilitat per assistir a la reunió informativa prèvia del dia 21 de desembre de 2022 al centre cívic Joan Amades (Manresa).
 • Disposar del Certificat negatiu de delictes sexuals (actualitzat 2022)
 • Disposar de la documentació obligatòria en el moment de la inscripció al procés de selecció


 

 

b) Criteris de selecció

 


b.1. Criteris excloents. És imprescindible complir-los tots dos.

 • Ser major de 18 anys
 • Haver presentat tota la documentació imprescindible (sol·licitud completa, DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social, CV i certificat negatiu de delictes sexuals actualitzat 2022)

 

 

b.2. Criteris de ponderació

Formació:

 • Tenir la titulació de Director/a d’Activitats de Lleure infantil i juvenil: 6 punts
 • Tenir la titulació de Monitor/a d’Activitats de Lleure infantil i juvenil: 5 punts
 • Tenir la titulació de Premonitor/a: 1 punt
 • Tenir la titulació de CFGS d’Animació Sociocultural i Turística: 6 punts
 • Tenir la titulació de CFGS d’Educació Infantil o Grau en educació infantil i/o primària: 5 punts
 • Tenir la titulació de CFGS d’Integració o CFGS en l’àmbit esportiu: 3 punts
 • Tenir la titulació de CFGM en l’àmbit esportiu: 2 punts
 • Estar donat d’alta al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) o estar donat d’alta al Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya (ROPELL), sempre i quan no s’acrediti cap de les titulacions anteriors: 2 punts

 

Experiència:

 • Experiència en Salons d'Infància, fins a un màxim de 5 punts. Es puntuarà a raó de 1 punt per edició.
 • Experiència professional o de caràcter voluntari com a monitor/a en activitats de lleure, fins a un màxim de 5 punts, a raó d'1 punt per cada 200 hores d'experiència.

 

Per acreditar l'experiència cal aportar la documentació següent:

 • Si es tracta d'experiència professional caldrà presentar el contracte laboral juntament amb l’informe de vida laboral.
 • Si es tracta d'experiència de caràcter voluntari, caldrà presentar un certificat expedit pel president o director de l'entitat o activitat on s'hi faci constar el nombre d'hores realitzades per l'aspirant com a monitor/a.

*No es tindran en compte els períodes de pràctiques relacionats amb titulacions que s’acrediten.


b.3. Criteris de millora i/o reconsideració

 • La comissió de selecció podrà valorar l’excel·lència del desenvolupament del treball al Saló Campi qui Jugui, al CAE o a la Fundació La Xarranca durant els dos darrers anys. Fins un màxim de 3 punts.
 • L'òrgan de selecció podrà reconsiderar la selecció d'aquells/es aspirants dels quals consti un informe o una valoració negativa derivada del desenvolupament del seu treball al Saló Campi qui Jugui, al CAE o la Fundació La Xarranca durant els dos darrers anys d'execució del saló (en aquest cas 2018-2019 i 2019-2020).