Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dimarts, 16 d'octubre de 2018 | 08:13 |

Transparència

 

El CAE, per la seva condició d’entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, perceptora de subvencions públiques i proveïdora de serveis a administracions públiques, té obligacions de transparència derivades de diferents normatives, com ara:

 

  • La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

  • La Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat públicaLa informació i documentació que s'adjunta en aquest apartat té com a finalitat complir amb aquest requisit legal.

 

 

 

Informació actualitzada: juny 2018

 

 

 


Informació institucional i organitzativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

 

 

 

 

  • Inventari del patrimoni

 

 

 

Gestió administrativa

 

 

 

 

 

 

Activitat