Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Divendres, 22 de març de 2019 | 22:02 |

Rendició anual de comptes

 


El CAE, pel fet de tractar-se d’una entitat declarada d’utilitat pública, elabora anualment una memòria econòmica com a compliment de les obligacions de rendició de comptes establertes en els articles 9 i 10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Aquesta memòria, conjuntament amb la memòria anual d'activitats, es presenta al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

 

El CAE va fer efectiva la rendició de comptes corresponent a l'any 2017 en data 29/06/2018.
 

 


En paral·lel, també es presenta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària tota la informació detallada a l’article 3 del Real Decerto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

 

El CAE va presentar la memòria econòmica corresponent a l'any 2017 en data 09/07/2018.