Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dilluns, 21 de maig de 2018 | 05:12 |

Rendició anual de comptes

 


El CAE, pel fet de tractar-se d’una entitat declarada d’utilitat pública, elabora anualment una memòria econòmica com a compliment de les obligacions de rendició de comptes establertes en els articles 9 i 10 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Aquesta memòria, conjuntament amb la memòria anual d'activitats, es presenta al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.En paral·lel, també es presenta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària tota la informació detallada a l’article 3 del Real Decerto 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.