Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dimecres, 22 de maig de 2019 | 17:45 |

Informe de satisfacció

Imatge CAE

 

 

La sistemàtica de Qualitat del CAE incorpora diversos qüestionaris per conèixer el nivell de satisfacció dels diferents agents implicats en les activitats formatives (alumnes, professorat, entitats promotores...).

 

 

En el quadre següent es pot observar el buidatge d'aquestes dades corresponents a les activitats formatives desenvolupades en el darrer any i la comparació amb els anys anteriors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Valoracions alumnes envers la formació 9,07 9,11 8.81 8.84 8.77 8.75 8.82 8.87
Valoracions alumnes envers el professorat 9,21 9,20 9.19 9.09 8.96 8.94 9.02 8.96
Valoracions entitats sol·licitants formació 9,19 9,11 8.79 8.60 9.63 9.26 9.3 9.1
Valoracions professorat envers el CAE 9,17 9,07 9.02 9.11 9.1 8.92 8.76 8.98
Queixes i reclamacions 0 0 0 0 0 0 0 1