Formació i serveis socioculturals
Inici Inici    Mapa Web Mapa web    contactar Contacta    | Dimecres, 22 de maig de 2019 | 17:16 |

1. Informació Inicial. Oferta de treball i criteris de seleccióa) Oferta de treball

 

Lloc de treball

Monitor/a Campi qui jugui

 

Places ofertades

57

 

Calendari de treball

Del 27 de desembre de 2018 al 4 de gener de 2019 + reunió informativa prèvia el dia 21 de desembre 

 

Horari

27 de desembre de 2018: de 9 -14h i de 15.45 – 20.45h
28, 29, 30 i 31 de desembre de 2018 i 1, 2, 3 i 4 de gener de 2019: de 15.45– 20.45h


Retribució

414,50 € bruts pel total de l'activitat

 

Conveni de referència

Lleure educatiu i sociocultural

 

Requisits imprescindibles

• Tenir 18 anys complerts
• Tenir disponibilitat per poder treballar tots els dies i hores indicats
• Tenir disponibilitat per assistir a la reunió informativa prèvia
• Disposar del Certificat negatiu de delictes sexuals


 

 

 

b) Criteris de selecció

 


b.1. Criteris excloents. És imprescindible complir-los tots dos.

 • Ser major de 18 anys
 • Haver presentat tota la documentació imprescindible (sol·licitud completa, dni, cv i certificat negatiu de delictes sexuals)

 

 

b.2. Criteris de ponderació

Formació:

 • Tenir la titulació de Director/a: 6 punts
 • Tenir la titulació de Monitor/a: 5 punts
 • Tenir la titulació de Premonitor/a: 1 punt
 • Tenir la titulació de CFGS d’Animació Sociocultural i Turística: 6 punts
 • Tenir la titulació de CFGS d’Educació Infantil o Grau en educació infantil i/o primària: 5 punts
 • Tenir la titulació de CFGS d’Integració o CFGS en l’àmbit esportiu: 3 punts
 • Tenir la titulació de CFGM en l’àmbit esportiu: 2 punts

 

 

Experiència:

 • Experiència en Salons d'Infància, fins a un màxim de 5 punts. Es puntuarà a raó de 0.25 punts per edició.
 • Experiència professional o de caràcter voluntari com a monitor/a en activitats de lleure, fins a un màxim de 5 punts, a raó d'1 punt per cada 200 hores d'experiència.

 

Per acreditar l'experiència cal aportar la documentació següent:

 • Si es tracta d'experiència professional caldrà presentar el contracte laboral juntament amb el full de vida laboral.
 • Si es tracta d'experiència de caràcter voluntari, caldrà presentar un certificat expedit pel president o director de l'entitat o activitat on s'hi faci constar el nombre d'hores realitzades per l'aspirant com a monitor/a.

 

 

b.3. Criteris de millora i/o reconsideració

 • La comissió de selecció podrà valorar l’excel·lència del desenvolupament del treball al Saló Campi qui Jugui o al CAE o a la Fundació La Xarranca durant els dos darrers anys. Fins un màxim de 3 punts.
 • La comissió de selecció podrà reconsiderar la selecció d'aquells/es aspirants dels quals consti un informe o una valoració negativa derivada del desenvolupament del seu treball al Saló Campi qui Jugui o al CAE o la Fundació La Xarranca durant els dos darrers anys.